M.C.V.C
SYSTEM REQUIS

system OS: Win 7 64-bits

CPU : Intel Core 2 Quad CPU Q9550 @ 2,83 GHz

RAM : 2 GB

HDD : 3 GB

GPU : GeForce GTS 250 Radeon HD 6790 1 GHz 
SYSTEM REQUIS

system OS: Win XP/et autre

CPU : 2GHz

RAM : 1 GB

HDD : 300 MB

GPU : DirectX 9 supported
SYSTEM REQUIS

system OS: Win Vista/7/8

CPU : AMD/INTEL 2.0 GHZ

RAM : 2 GB

HDD : 3 GB

GPU : 512 MO DE MEMOIRE 
SYSTEM REQUIS

system OS: Win XP/Vista/7

CPU : 2GHz Mini

RAM : 1 GB

HDD : 175 MB

GPU : 128 Mo de mémoire vidéo
SYSTEM REQUIS

system OS: Win Vista/7/8/8.1 64-bits

CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 ou équivalent

RAM : 4 GB

HDD : 15 GB

GPU : ATI Radeon HD 5770, NVIDIA GTX 650 
SYSTEM REQUIS

system OS: Win Vista ou autre

CPU : 2GHz Dual Core

RAM : 1 GB

HDD : 37 GB

GPU : Geforce 9600GT Radeon HD 2600XT 
SYSTEM REQUIS

system OS: Win 7 64-bit

CPU : 2GHz Dual Core

RAM : 6 GB

HDD : 4 GB

GPU : GeForce 450 ou autre de 1 GB
SYSTEM REQUIS

system OS: Win XP, 7, 8, Vista, 10

CPU : 2 GHz Intel Pentium 4 or AMD Athlon

RAM : 1 GB

HDD : 1 GB

GPU : GeForce 450 ou autre de 1 GB
SYSTEM REQUIS

system OS: Win XP, 7 , Vista

CPU : Intel Core2 Duo 2.0 GHz (or AMD equivalent)

RAM : 2 GB

HDD : 500 MB

GPU : ATI Radeon HD 3870 / Intel HD Graphics 4000